Dự án thực hiện - CÔNG TRÌNH Công ty TNHH SX TM VÀ ĐẦU TƯ KP

Khách hàng : Công ty TNHH SX TM VÀ ĐẦU TƯ KP

Hạng mục:

-Ghế M1083 

-Ghế M1051

-Ghế Paula

-Ghế Young

Thời gian: tháng 5/2021

Địa chỉ : Tầng 5, 110A Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Hình ảnh công trình: 


Công trình dự án KP

Tham khảo thêm các dự án khác tại đây.

Tin tức khác